TU Allianz Życie Polska S.A. oraz Generali Życie T.U. S.A – nowi partnerzy.

W 2016 roku odpisaliśmy nowe umowy agencyjne z dwoma ubezpieczycielami życiowymi - TU Allianz Życie Polska S.A. oraz Generali Życie T.U. S.A.  Łącznie z ofertą POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group jesteśmy przedstawić ofertę ubezpieczeń życiowych trzech ubezpieczycieli. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi ofertami otwartych grup ubezpieczeniowych oraz ubezpieczeń indywidualnych.