Wyróżnienie w Gothaer

Pani Prezes Zarządu Gothaer Anna Włodarczyk-Moczkowska wyróżniła nasze biuro tytułem „Dobry Agent Gothaer”. Gothaer to nasz ważny partner biznesowy od pierwszego dnia funkcjonowania firmy w Polsce. To firma, która szczególnie w produktach komunikacyjnych wyróżnia się różnorodnością oferowanych produktów, umiarkowaną ceną, czytelnością ogólnych warunków ubezpieczenia.